Job Bridge
Twitter

JobBridge is ea an Scéim Náisiúnta Intéirneachta a chuireann socrúcháin taithí oibre ar fáil d'intéirnigh do thréimhse 6 mhí nó 9 mí.

Is é an aidhm atá ag an Scéim Intéirneachta Náisiúnta ná cabhrú an fáinne fí nach bhfuil lucht cuardaigh fostaíochta in ann post a fháil gan taithí mar iontrálaithe nua don mhargadh fostaíochta tar éis oideachais nó oiliúna nó mar fhostaithe ar mian leo scileanna nua a fhoghlaim a bhriseadh. Tabharfaidh an Scéim fíordheis do dhaoine taithí luachmhar a fháil chun an bhearna idir staidéar agus tús a saolta oibre a dhúnadh.

Cuireann an Scéim suas le 8,500 socrúcháin taithí oibre ar fáil sna hearnálacha príobháideacha, poiblí, deonacha agus pobail. Faigheann Intéirnigh liúntas €50 in aghaidh na seachtaine sa bhreis ar a dteidlíocht leasa shóisialaigh reatha. Íoctar é sin do thréimhse a n-intéirneachta.

Eagraíochtaí Rannpháirteacha


Participating Organisations
Participating Organisations
Participating Organisations
Participating Organisations
Participating Organisations
Participating Organisations
Participating Organisations
Participating Organisations
Participating Organisations
Participating Organisations
Participating Organisations
Participating Organisations
Participating Organisations

National Employment & Entitlements Service